שינוע חביות - עגלות ייעודיות לשינוע והיפוך חביות | רימון ע.ר שיווק ומסחר בע"מ